Tez Yazma Süreci

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı programlara kayıtlı öğrencilerin yazmaları gereken tezlerle ilgili olarak aşağıdaki aşamaları takip etmeleri tez yazım sürecinin düzenli işlemesi açısından önemli görülmektedir.

Tez yazım süreci 3 aşamadan oluşmaktadır:

 1. Tez Önerisi
 2. Tez Yazımı
 3. Tez Teslimi

1. Tez Önerisi 

Tez önerisi hazırlanması planlanan teze ilişkin gerçekleştirilen;

 • ön çalışmaları,
 • alanyazın taramasını,
 • problem durumunu,

ve gerçekleştirilmesi planlanan;

 • yöntemi,
 • çalışma grubunu,
 • ölçme yöntemlerini,
 • ölçme araçlarını,
 • veri analizi
 • muhtemel sonuçları,
 • kaynakları ortaya koymalıdır.

Tez önerisi teslimi için aşağıda belirtilen ilgili dosyaların hazırlanarak Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir:

    

2. Tez Yazımı

Hazırlanıyor...

Tez Şablonu'nu indirmek için tıklayınız

3. Tez teslimi ile ilgili izlenmesi gereken süreçler/aşamalar:

 • Tez yazma süreciyle ilgili bu aşamaya kadar gerekli olan yükümlülüklerin tamamlanması.
 • (Tez önerisinin verilmesi, Doktora öğrencilerinin Yeterlik sınavında başarılı olmaları, tez çalışması için etik kurul izninin alınması vb gibi.)
 • Tez çalışmasının enstitü web sayfasında sunulan tez şablonuna uygun olarak hazırlanması.
 • Kontrol listesinin gözden geçirilmesi (Bir kontrol listesi buraya eklenecektir.)
 • Ciltleme işlemi yapılmadan önce tezin, kontrol edilmesi için enstitüden ilgili görevliye iletilmesi.
  (Bu amaçla tezin elektronik kopyasının "Hacettepe Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu" ebetezkontrol@gmail.com e-posta adresine yollanması gerekmektedir.)
 • Tezin basıma uygun olduğunun belirtilmesi halinde enstitüden cilt numarasının alınması.
 • Bu cilt numarası ile birlikte, "Enstitünün belirlemiş olduğu ciltleme formatı" hakkında bilgisi olan bir kopyalama merkezinde 4'ü Enstitüye, diğerleri jüri üyelerine verilmek üzere tezin 9 adet kopyasının ciltlettirilmesi. (Not: Tezin onay sayfasının ıslak imzalı olması zorunludur).
 • Ciltlenmiş tezlerin, jüri üyelerine ve Enstitüye teslim edilmeden önce Enstitü müdürü tarafından imzalanması.
 • YÖK web sayfasında yer alan tez veri giriş formunun doldurulması, bu formun çıktısının alınması, verilen referans numarasının not edilmesi.
 • Hacettepe Üniversitesi kütüphanesine açık erişim sistemi üzerinden (http://www.acikerisim.hacettepe.edu.tr/) tez bilgileri girilmesi.
 • Hacettepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Tez Yükleme Süreçleri [tez_is_akisi.pdf]
 • Tezin basılı dört nüshasının ve elektronik halinin yer aldığı 3 CD'nin enstitüye teslim edilmesi. Enstitüde tez teslim formunun imzalanması. Tez Teslim Formu/Tutanağı: HUEBE_Tez-Kontrol-Formu.doc
 • Bu işlemleri takiben enstitüden "bilim uzmanı" veya "doktor" ünvanının alınması ve diploma hazırlık sürecinin başlatılması.

 

 • YüksekÖğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nin Sisteme Girişle İlgili Bilgilendirme Mesajı [PDF] [27.05.2016]

Eğitim Bilimleri Enstitüsü © 2017
EBE Web Birimi: Pelin GÖKDEMİR - Dr. Bahadır YILDIZ