Lisansüstü Öğretim Programları

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde sunulan lisansüstü programlar:

Anabilim/Bilim Dalı ve Öğretim Programının Adı Başvuru ve Kayıt Koşulları
(Ders Kataloğu-AKTS Bilgi Paketi)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı  
..........Yüksek Lisans Programı AKTS
..........Doktora Programı AKTS
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı  
-->Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı  
..........İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı AKTS
..........Yüksek Lisans Programı AKTS
..........Doktora Programı AKTS
-->Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı  
..........İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı AKTS
..........Yüksek Lisans Programı AKTS
..........DoktoraProgramı AKTS
--> Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı  
..........Yüksek Lisans Programı AKTS
..........Doktora Programı AKTS
--> Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı  
..........Okul Yöneticiliği ve Eğitim Deneticiliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans AKTS
..........Yüksek Lisans Programı AKTS
..........Doktora Programı AKTS
İlköğretim Anabilim Dalı  
--> İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı  
.......... Fen Bilgisi Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Prog.  AKTS
..........İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Programı AKTS
..........İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Programı AKTS
--> İlköğretim Bilim Dalı (Sınıf Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Eğitimi)  
..........İlköğretim Yüksek Lisans Programı AKTS
..........İlköğretim Doktora Programı AKTS
..........Sınıf Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programı AKTS
--> Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı  
.........Tezsiz Yüksek Lisans .II. Öğretim Programı AKTS
..........Yüksek Lisans Programı AKTS
..........Doktora Programı AKTS
Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı 
(Biyoloji Eğitimi, Fizik Eğitimi, Matematik Eğitimi, Kimya Eğitimi)
 
.........Tezsiz Yüksek Lisans .II. Öğretim Programı AKTS
..........Yüksek Lisans Programı AKTS
..........Doktora Programı AKTS
Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı  
--> Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı  
..........Yüksek Lisans Programı AKTS
..........Doktora Programı AKTS
--> Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı  
..........Yüksek Lisans Programı AKTS
..........Doktora Programı AKTS
--> İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı  
..........Yüksek Lisans Programı AKTS
..........Doktora Programı AKTS
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı  
..........Yüksek Lisans Programı AKTS

Eğitim Bilimleri Enstitüsü © 2017
EBE Web Birimi: Pelin GÖKDEMİR - Dr. Bahadır YILDIZ