Anabilim Dalları

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı aşağıdaki Anabilim ve Bilim Dallarına bağlı programlara öğrenci alınmaktadır.

Ders programları hakkında ilgili edinmek için ilgili Anabilim Dalı, Bilim Dalı (veya Programın) web sayfasına bakılması gerekmektedir.

Anabilim Dalları ve Bilim Dalları

YL

Tezsiz YL

Doktora

Web Adresi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

x

 

x

Web

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı      

Web

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı

x

x

x

Web

Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı

x

x

x

Web

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı

x

 

x

Web

Eğitim Yönetimi Bilim Dalı

x

x

x

Web

Temel Eðitim Anabilim Dalı      

Web

İlköğretim Bilim Dalı 
(Sınıf Öğretmenliği)

x

 

x

 

Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı

x

x

x

Web

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı        

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bilim Dalı
(Biyoloji Eğitimi, Fizik Eğitimi, Matematik Eğitimi, İlköğretim Matematik Eğitimi, Kimya Eğitimi)

x

 

x

Web

Fen Bilgisi Eðitimi Bilim Dalý

x

x

x

Web

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı      

Web

Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı

x

   

Web

Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı

x

   

Web

İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

x

 

x

Web

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı        

Türkçe Eğitimi Bilim Dalı

x

   

Web

Eğitim Bilimleri Enstitüsü © 2017
EBE Web Birimi: Pelin GÖKDEMİR - Dr. Bahadır YILDIZ